Nazwa szkoły lub placówki Dane kontaktowe Poszukiwany nauczyciel Wielkość etatu, okres zatrudnienia Data wstawienia ogłoszenia Termin składania ofert przez nauczycieli
Przedszkole nr 123 ul. Wojrowicka 3; 71 798 67 62 w.100; e-mail:sekretariat.p123@wroclawskaedukacja.pl Nauczyciel wychowania przedszkolnego, na zastępstwo, z możliwością przedłużenia 25/25, od zaraz 2018-12-18 2019-01-31
Przedszkole nr 123 ul. Wojrowicka 3; 71 798 67 62 w.100; e-mail:sekretariat.p123@wroclawskaedukacja.pl Nauczyciel wychowania przedszkolnego 19/25, od zaraz 2018-12-18 2019-01-31
Przedszkole nr 133 w ZSP Nr 1 we Wrocławiu Zemska 16 c 54-438 Wrocław tel. 71 798 69 15 Nauczyciel wych. przedszkolnego na zastępstwo 25/25, od zaraz 2018-12-18 2019-01-10
Publiczna Szkoła Gastronomiczna Ho-Ga ul. Jedności Narodowej 46 a, Wrocław tel. 71 3721319, ho-ga@wp.pl Doradca zawodowy 10 h, 14.01-30.06.2019 2018-12-18 2019-01-04
Publiczna Szkoła Gastronomiczna Ho-Ga ul. Jedności Narodowej 46 a, Wrocław tel. 71 3721319, ho-ga@wp.pl Nauczyciel informatyki 6 h, 14.01-30.06.2019 2018-12-18 2019-01-04
Publiczna Szkoła Gastronomiczna Ho-Ga ul. Jedności Narodowej 46 a, Wrocław tel. 71 3721319, ho-ga@wp.pl Edukacja dla bezpieczeństwa 2 h, 14.01-30.06.2019 2018-12-18 2019-01-04
Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem ul. Jastrzębia 18-20 Wrocław tel. 71 332 41 21 Nauczyciel jęz. hiszpańskiego 4 h tygodniowo, umowa o pracę, od zaraz 2018-12-18 2019-01-07
Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem ul. Jastrzębia 18-20 Wrocław tel. 71 332 41 21 Nauczyciel informatyki 5 h tygodniowo, umowa o pracę, jak najszybciej 2018-12-18 2019-01-07
Szkoła Podstawowa Nr 113 w ZSP Nr 1 we Wrocławiu Zemska 16 c 54-438 Wrocław. Tel. 71 798 69 15; osoba do kontaktu: Joanna Matuszak Pomoc nauczyciela Umowa czas określony 0,75 et. (tj. 6 godz. dziennie) 2018-12-17 2018-12-31
Zespół Szkół nr 1 ul. Słubicka 29-33. Tel. 71 3550874. Dwóch nauczycieli języka angielskiego, na zastępstwo Od zaraz do 30.06.2018 r 2018-12-14 2019-01-31
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej ul. Racławicka 101, tel. 71 782 26 25 umowa-zlecenie j.polski, j.angielski, j.hiszpański, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa nauczanie indywidualne w domu ucznia (Żerniki Wrocławskie) – 1 godz./tygodniowo 2018-12-14 2018-12-21
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Rumiankowa 34 071 798 69 16 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 21/25, od zaraz- pilne 2018-12-14 2018-12-31
Przedszkole nr 150 „Wesołe Nutki” ul. P.P. Ignuta 30 54-151 Wrocław, sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl,tel. 71 798 67 74 Wychowanie przedszkolne 22/22 i 25/25 od zaraz 2018-12-14 2018-12-31
Szkoła Podstawowa nr 42 ul. Wałbrzyska 50, 52-314 Wrocław, kontakt sp42_kadry@op.pl Nauczyciel wspomagający 17/20 2018-12-13 2018-12-27
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 ul. Januszowicka 35-37, 71 798 68 53, sekretariat.zsp19@wroclawskaedukacja.pl Nauczyciel matematyki w kl. 4-6 18/18 2018-12-13 2018-12-21
Punkt Przedszkolny Fiołki Fikołki Przyjaźni 66/7, tel. 733-499- 403, kontakt@fiolki-fikolki.pl Nauczyciel wychowania przedszkolnego Pełen etat – 40 godzin 2018-12-13 2019-01-31
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola Nyska 66; 50-505 Wrocław, tel. 071 798 68 72/w. 112; CV proszę przesyłać na adres poniżej: sekretariat.sp009@wroclawskaedukacja.pl Nauczyciel geografii z możliwością uzupełnienia godzin w świetlicy lub zajęciami rewalidacyjnymi (posiadanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej), od 11 lutego 2019 roku 10/18 2018-12-11 2019-01-04
Szkoła Podstawowa nr 90 ul. Orzechowa 62 tel. 717986873 Wychowawca świetlicy 13/26 (godziny pracy 11:30/12:25-15:00) do 21.06.2019 2018-12-10 2018-12-21
Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty III Ul. Samborska 14a, tel. 533920086 Nauczycieli wychowania przedszkolnego umowę o pracę na cały etat w tym 2018-12-06 2019-01-07
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej ul. Racławicka 101, tel. 71 782 26 25 nauczyciel plastyki Pełen etat od zaraz do 6.2019 (z możliwością przedłużenia) 2018-12-05 2018-12-20
Szkoła Podstawowa nr 80 ul. Polna 4; tel. 71 798 68 67 wew. 112, tstepien2008@wroclawskaedukacja.pl Fizyka 10/18 2018-12-03 2018-12-31
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola Nyska 66; 50-505 Wrocław, tel. 071 798 68 72/w. 112; CV proszę przesyłać na adres poniżej: sekretariat.sp009@wroclawskaedukacja.pl Nauczyciel matematyki umowa na stałe 7/18 2018-12-03 2018-12-21
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola Nyska 66; 50-505 Wrocław, tel. 071 798 68 72/w. 112; CV proszę przesyłać na adres poniżej: sekretariat.sp009@wroclawskaedukacja.pl 3 nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Umowa do końca zajęć szkolnych pełny etat 2018-12-03 2018-12-21
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola Nyska 66; 50-505 Wrocław, tel. 071 798 68 72/w. 112; CV proszę przesyłać na adres poniżej: sekretariat.sp009@wroclawskaedukacja.pl Pomoc nauczyciela. Umowa do końca zajęć szkolnych. 1/2 etatu 2018-12-03 2018-12-21
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 ul. Karpnicka 2,54-061 Wrocław, tel. 71 798 68 45 w. 100 lub 114 nauczyciel przedszkola 12/25 zastępstwo od 02.01.2019 do 31.08.2019 z możliwością przedłużenia umowy 2018-12-03 2018-12-31
Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36-38, tel. 71/798 68 87 wew. 100, 112, sekretariat, kadry pedagog specjalny z pełnymi kwalifikacjami po oligofrenopedagogice na zastępstwo do ucznia z klasy VI cały etat 2018-11-30 2018-12-31
Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Przystankowa 32; tel. 071 364 42 06; R. Kierdejko (sekretarz szkoły) nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej 10/20 2018-11-27 2018-12-31
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE „WESOŁE ŻABKI” ZAGAJE 16, 51-180 WROCŁAW, tel. 695-834-565 PEDAGOG SPECJALNY – UMOWA O PRACĘ 1/1 2018-11-27 2018-12-31
Publiczne Przedszkole Omnibus ul. Stanów Zjednoczonych 88, Wrocław; tel. kontaktowy 501670 025, omnibus@familijny.wroclaw.pl Nauczyciel wychowania przedszkolnego etat, od 1.12.2018 2018-11-19 2019-01-31
Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław (adres do korespondencji: SP nr 22 ul. Stabłowicka 143, 54-062 Wrocław) język angielski 3/18 2018-11-16 2018-12-28
Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław (adres do korespondencji: SP nr 22 ul. Stabłowicka 143, 54-062 Wrocław) edukacja wczesnoszkolna 18/18 2018-11-16 2018-12-28
Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław (adres do korespondencji: SP nr 22 ul. Stabłowicka 143, 54-062 Wrocław) geografia 10/18 2018-11-16 2018-12-28
Zespół Szkół nr 21 Piotra Ignuta 28. tel. 71 798 68 97 Pedagog specjalny – umowa o pracę (do klasy IV) 20/20 2018-11-15 2018-12-31